Generalforsamling 2021

For en ordens skyld vil vi blot informere om, at indkaldelse til generalforsamling i marts måned ikke er gået i glemmebogen. Men vi befinder os fortsat midt i en pandemi med forsamlingsforbud og mødeforbud. Derfor kan generalforsamlingen ikke afholdes som FIFs vedtægter foreskriver. Når det igen bliver muligt at afholde generalforsamlingen, vil denne blive indkaldt med det normale varsel på 14 dage. Forslag til den kommende ordinære generalforsamling er som altid velkomne og kan sendes til formanden.
Forventningen er afholdelse af den ordinære generalforsamling i april måned.