Generalforsamling 2021

For en ordens skyld vil vi blot informere om, at indkaldelse til generalforsamling i marts måned ikke er gået i glemmebogen. Men vi befinder os fortsat midt i en pandemi med forsamlingsforbud og mødeforbud. Derfor kan generalforsamlingen ikke afholdes som FIFs vedtægter foreskriver. Når det igen bliver muligt at afholde generalforsamlingen, vil denne blive indkaldt med det normale varsel på 14 dage. Forslag til den kommende ordinære generalforsamling er som altid velkomne og kan sendes til formanden.
Forventningen er afholdelse af den ordinære generalforsamling i april måned.

Referat fra generalforsamling

Mandag d. 15.juni blev der afholdt generalforsamling i FIF håndbold. Generalforsamlingen bød på konstruktive debatter i en god tone, og der blev blandt andet vedtaget nye love. Der skal også bydes velkommen til nye medlemmer i bestyrelsen, herunder Stina Aspelund, som overtager rollen som kasser. Læs hele referatet fra generalforsamlingen ved vedhæftede dokument 2020_GF_referat Vær…

Generalforsamling 15. juni 2020

Vi forsøger endnu engang med en dato for FIF Håndbolds generalforsamling. Covid-19 har givet nogle udfordringer i forhold til antal personer, der må samles. Det er håbet, at forsamlingsforbudet ophæves, således at FIF kan gennemføre sin ordinære generalforsamling inden sommerferien. Følg med på hjemmesiden og bliv opdateret her. Klik på dagsordenen ovenfor og se: Regnskab,…