Ny oprustning på ledelsesplan forude

Efter en grundig evaluering af kompetence- og profilbehovet har FIF’s bestyrelse ønsket at opgradere håndboldfagligheden blandt bestyrelsesmedlemmerne. Ved den kommende generalforsamling i FIF Håndbold den 14. marts foreslår bestyrelsen valg af Morten Østergaard Jensen og Jesper Monrad. Med tilgangen af disse to store FIF-personligheder får bestyrelsen opfyldt behovet for større sportslige kompetencer, ligesom vi forventer…

Generalforsamling 14. marts 2016

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Frederiksberg Idræts•Forenings Håndboldafdeling mandag d. 14. marts 2016 kl. 19.00 i Frederiksberg Hallernes mødelokale 4. Dagsorden Valg af dirigent Håndboldafdelingens formand aflægger beretning Håndboldafdelingens kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse Håndboldafdelingens kasserer fremlægger til godkendelse justeret budget for indeværende år et budget for det efterfølgende år Indkomne forslag, herunder…

FIFs Fødselsdag

I år er det første år, hvor FIF afholder fødselsdagsfest efter nye love. Fællesudvalget arrangerer fødselsdagsfesten. Denne kommer til at foregå lørdag d. 20. februar 2016 kl. 10.00 i cafeteriet på Frederiksberg Stadion. Alle medlemmer er velkomne til at deltage. Vi har medlemmer, der skal have overrakt en erkendtlighed lige fra 15 års medlemskab til 70…